Náš tým

Jednatel společnosti:

Ing. Miloslav Tamchyna

e-mail: tamchyna.miloslav@t-mont.cz

+420 466 500 755 

Jednatel společnosti:

Ing. Michal Tamchyna

e-mail: tamchyna.michal@t-mont.cz

+420 466 500 755 

Vedoucí správy nemovitostí:

Eva Vohryzková

e-mail: vohryzkova@t-mont.cz

+420 466 500 735 

+420 603 347 196 

Manažerka správy nemovitostí:

Jana Huráňová

e-mail: huranova@t-mont.cz

+420 466 500 735 

Finance:

Monika Roubíčková

e-mail: roubickova@t-mont.cz

+420 466 500 753