Controlling - předávání informací výborům:

Minimálně 4x ročně předáváme kompletní přehledy hospodaření domů. V případě požadavku zajistíme i měsíční zasílání hospodaření včetně salda.

Kvalita těchto podkladů významně napomáhá získání případného investičního úvěru. V této oblasti jsme také partnerem pro úvěrující banku.

V oblasti legislativy podáváme informace o zákonných změnách. (vyúčtování, mzdy ...)

 

 

 

Pěkná slečna má radost z naspořených peněz