Ekonomické služby:

V této oblasti nabízíme pomoc v následujících bodech:

 1. vedení podvojného účetnictví dle platných předpisů
 2. zpracování roční uzávěrky
 3. zajištění registrace na finančním úřadu
 4. zpracování všech potřebných daňových přiznání
 5. uzavírání dohod o provedení práce
 6. vystavení potvrzení o příjmu zaměstnancům
 7. mzdová agenda, vč. spolupráce se zdravotními pojišťovnami
 8. vyúčtování daně vybírané srážkou podle zvláštní daně
 9. vyúčtování daně z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti
 10. příprava podkladů pro vymáhání nedoplatků, případně úroků z prodlení
 11. zpracování předpisů plateb pro jednotlivé vlastníky
 12. zpracování kompletního vyúčtování pro jednotlivé vlastníky, následné stanovení záloh
 13. vystavení potvrzení o příjmu z pronájmu společných částí domu pro jednotlivé vlastníky
 14. zajištění plateb SIPO
 15. smlouvy o nájmu společných částí domu
 16. smlouvy o nájmu nebytových prostor (včetně vyúčtování)

Vyúčtování služeb provádíme do konce měsíce dubna. Vratky přeplatků po uplynutí lhůty pro reklamace.

Šetříme do prasátka