Shromáždění:

Správa nemovitostí společnosti T-MONT s.r.o. Vám zajistí konání shromáždění a zhodnocení předchozího roku.

Zajistíme:

  1. zpracování a rozesílání pozvánky na shromáždění vlastníků bytových jednotek
  2. zasedací místnost, prezenční listiny, hlasovací lístky
  3. předložení zprávy o hospodaření domu, rozpočtu na příští roky, návrhy na provedení oprav
  4. předání inventury včetně dokladů - roční uzávěrky, rozpisu nákladů čerpaných z fondu oprav, nákladů na služby
  5. v případě požadavku účast pracovníka správy bytů na shromáždění

 

Ti co pracojí pro SVJ